Koulutukset

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet

Aika19.09. - 14.11.2018
PaikkaTurun yliopiston tilat
Tavoite

Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Opintopisteet5 op
Sisältö
 • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
 • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
 • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat
Kouluttajat

Opintoryhmien vetäjä: dos. Marika Salminen

Suoritustapa

Luento-opetus 10 t, pienryhmäopetus 12 t, itsenäinen työskentely 113 t.
Kirjallinen tentti
Osallistuttava vähintään kolmeen opintoryhmätapaamiseen.

Aikataulu:

 • Luento: ke 19.9.2018 klo 16.15 -17.45, Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä, dosentti Hanna Lagström
 • Opintoryhmä: ke 26.9.2018 klo 17.30-19.45
 • Luento: ke 3.10.2018, klo 16.15 - 17.45, Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi, dosentti Hanna Lagström
 • Opintoryhmä: ke 10.10.2018 klo 17.30-19.45
 • Luento: ke 17.10.2018 klo 16.15 - 17.45, Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys, psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten
 • Opintoryhmä: ke 24.10.2018 klo 17.30-19.45
 • Luento ke 31.10.2018 klo 16.15 -17.45, Addiktiot I, VTL Heikki Suhonen
 • Luento: ke 7.11.2018 klo 16.15 - 17.45, Addiktiot II, VTL Heikki Suhonen
 • Opintoryhmä: ke 14.11.2018 klo 17.30-19.45

Muutokset mahdollisia.

Kirjallisuus

1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18- 22.
3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
4. Aalto, M. & Holopainen, A.: Ikääntyneen alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 124: 1492 - 1498
5. Ahlström, S. & Mäkelä, P.: Alkoholi ja ikääntyneet Suomessa. Yhteiskunta-politiikka 6/2009: 674 - 678
6. Aira, M. & Haarni, I.: Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen ? Niitten kuuluu kysyä myös viinasta, jos on aihetta? Lääkärilehti 2010, 7: 579 - 585.
7. Aira, M.: Ikääntyneiden alkoholinkäytön riskit. Suomen Lääkärilehti 2012, 6: 409 - 412
8. Haarni, I. & Hautamäki, L.: Elämänkokemus ja alkoholi: 60 - 75-vuotiaiden suhde alkoholiin teemahaastattelujen valossa. Gerontologia 1/2009, 23: 3 - 13
9. Juhela, P.: Pitäisikö yleisiin asenteisiin puuttua? Viina vie vanhusta. Duodecim 2011: 127: 414 - 415
10. Koivula, R. & Vilkko, A. & Tigerstedt, C. & Kuussaari, K. & Pajala, S.: Miten iäkkäiden alkoholiongelmat näkyvät kotihoidon työntekijöiden työssä? Yhteiskuntapolitiikka 2015; 5: 482 - 489.
11. Suhonen H. 2014. Ikääntyneiden päihdeongelmat ? todellisuuden monet kasvot. Turun yliopiston avoimen yliopiston oppimateriaali (soveltuvien osin).
12. Viljanen, M. 2011: Mitä ikääntyneiden kanssa tehtävässä päihdetyössä pitäisi ottaa huomioon? Gerontologia 1/2011, 54 - 59
13. Opintojakson alussa mahdollisesti ilmoitettava artikkelimateriaali

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

140 €
Opiskelijahinta 126 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 €/ 76 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset05.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

1 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.