Koulutukset

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet

Aika19.09. - 14.11.2018
Paikka

Turun yliopiston tilat seuraavasti:
* Luennot -> Osmo Järvi-sali, Medisiina C, 1 krs., Kiinanmyllynkatu 10
* Pienryhmät -> PharmaCity seminaarisali 2, os. It. Pitkäkatu 4 - yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta

Tavoite

Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Opintopisteet5 op
Sisältö
 • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
 • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
 • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat
Kouluttajat

Opettajat: Dosentti Hanna Lagström ja VTL Heikki Suhonen
Opintoryhmien vetäjä: dos. Marika Salminen

Suoritustapa

Luento-opetus 10 t, pienryhmäopetus 12 t, itsenäinen työskentely 113 t.
Kirjallinen tentti
Osallistuttava vähintään kolmeen opintoryhmätapaamiseen.

Aikataulu:

 • Luento: ke 19.9.2018 klo 16.15 -17.45, Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä, dosentti Hanna Lagström
 • 1. opintoryhmä: ke 26.9.2018 klo 17.30-19.45, Erityisruokavaliot, paikka: PharmaCity seminaarisali 2
 • Vko 40 Verkkotallenne Moodlessa: Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi, dosentti Hanna Lagström (Huom! Viikon 40 luento on ainoastaan verkkotallenteena Moodle-linkin kautta).
 • 2. opintoryhmä: ke 10.10.2018 klo 17.30-19.45, Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito, paikka: Pha2
 • Luento: ke 17.10.2018 klo 16.15 - 17.45, Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys, psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten
 • 3. opintoryhmä: ke 24.10.2018 klo 17.30-19.45, Päihteidenkäytön riskit ja arviointi, paikka: Pha2
 • Luento ke 31.10.2018 klo 16.15 -17.45, Addiktiot I, VTL Heikki Suhonen
 • Luento: ke 7.11.2018 klo 16.15 - 17.45, Addiktiot II, VTL Heikki Suhonen
 • 4. opintoryhmä: ke 14.11.2018 klo 17.30-19.45, Suhtautuminen ikääntyvien päihteiden käyttöön paikka: Pha2

Luennoista tulevat sekä live- että luentotallenteet Moodleen. Luentotallenteet ovat seurattavissa viimeiseen tenttiin asti. Ohjeet luentojen katselemiseen löytyvät Moodlesta. Muutokset mahdollisia.

Kirjallisuus

1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18- 22.
3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.
4. Aalto, M. & Holopainen, A.: Ikääntyneen alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 124: 1492 - 1498
5. Ahlström, S. & Mäkelä, P.: Alkoholi ja ikääntyneet Suomessa. Yhteiskunta-politiikka 6/2009: 674 - 678
6. Aira, M. & Haarni, I.: Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen ? Niitten kuuluu kysyä myös viinasta, jos on aihetta? Lääkärilehti 2010, 7: 579 - 585.
7. Aira, M.: Ikääntyneiden alkoholinkäytön riskit. Suomen Lääkärilehti 2012, 6: 409 - 412
8. Haarni, I. & Hautamäki, L.: Elämänkokemus ja alkoholi: 60 - 75-vuotiaiden suhde alkoholiin teemahaastattelujen valossa. Gerontologia 1/2009, 23: 3 - 13
9. Juhela, P.: Pitäisikö yleisiin asenteisiin puuttua? Viina vie vanhusta. Duodecim 2011: 127: 414 - 415
10. Koivula, R. & Vilkko, A. & Tigerstedt, C. & Kuussaari, K. & Pajala, S.: Miten iäkkäiden alkoholiongelmat näkyvät kotihoidon työntekijöiden työssä? Yhteiskuntapolitiikka 2015; 5: 482 - 489.
11. Suhonen H. 2014. Ikääntyneiden päihdeongelmat ? todellisuuden monet kasvot. Turun yliopiston avoimen yliopiston oppimateriaali (soveltuvien osin).
12. Viljanen, M. 2011: Mitä ikääntyneiden kanssa tehtävässä päihdetyössä pitäisi ottaa huomioon? Gerontologia 1/2011, 54 - 59
13. Opintojakson alussa mahdollisesti ilmoitettava artikkelimateriaali

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

140 €
Opiskelijahinta 126 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 €/ 76 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset19.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.