Koulutukset

Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi

Aika21.03. - 02.05.2018
PaikkaTurun yliopisto PharmaCity, os. It. Pitkäk. 4
21.3.-4.4. seminaarisali 4
11.4.-2.5. seminaarisali 2
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
TavoiteOpiskelija osaa arvioida ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä käyttää ja arvioida niiden arviointimenetelmiä.
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • Hoitotieteen näkökulma ikääntyneen terveyteen ja terveysongelmiin
  • Terveyden ja terveysongelmien arviointimenetelmät ja niiden analysointi
  • Ikääntyvien terveyteen liittyvät ajankohtaiset erityiskysymykset
KouluttajatVastuuopettaja: prof. Riitta Suhonen
Opintoryhmien vetäjä: dos. Marika Salminen
Suoritustapa

Pienryhmäopetus 18 t, itsenäinen työskentely 117 t.
Essee
Osallistuttava vähintään neljään opintoryhmätapaamiseen.

Opintoryhmät:
1. opintoryhmä 21.3.2018 klo 17.30-19.45
2. opintoryhmä 4.4.2018 klo 17.30-19.45
3. opintoryhmä 11.4.2018 klo 17.30-19.45
4. opintoryhmä 18.4.2018 klo 17.30-19.45
5. opintoryhmä 25.4.2018 klo 17.30-19.45
6. opintoryhmä 2.5.2018 klo 17.30-19.45

Kirjallisen työn palautus 11.5.2018 mennessä.

Kirjallisuus

1. Boltz, M., Capezuti, E., Fulmer, T., Zwicker, D. 2012. Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice. 4th edition. New York: Springer Publishing Company. (sivut 89 - 103, 122 - 185, 469 - 499, 516 - 543).

2. Fulton JS, Lyon BL, Goudreau KA (toim.). 2010. Foundations of Clinical Nurse Specialist Practice. Springer Publishing Company, New York. s. 99 - 182.

3. Stolt M, Axelin A & Suhonen R. 2013. Ikääntyneen ihmisen terveysongelmat ja niiden arviointi. Esimerkkejä keskeisistä terveysongelmista. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:65.

4. Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n.100 sivua.

5. Gerontologia. Teema: toimintakykytutkimus. 4/2013

EmoyliopistoTurun yliopisto
LisätietojaEsseen työstöä varten opiskelija etsii ja valitsee kirjallisen työn pohjaksi kaksi aihetta käsittelevää tutkimusartikkelia, joissa on käytetty terveyttä, toimintakykyä tai terveysongelmaa arvioivaa mittaria.
Opiskelija voi hyödyntää jakson oppimateriaalissa esiteltyjä tutkimuksia ja oppaassa lueteltuja artikkeleita. Lisäksi muuta materiaalia, jota he löytävät kansainvälisissä tieteellisistä lehdistä.

Opiskeluoppaassa on taas jokaista opintoryhmätapaamista varten ohjeistus. Lähteitä ja linkkejä eri mittareihin ja tiedon hakuun löytyy Moodlesta opiskelijan tarpeisiin.

Opiskelija esittelee alkuosan opintoryhmissä esseensä aihepiirin (terveysongelma) ja artikkelit. Analysoi artikkeleissa käytettyjä mittareita / mittaria sekä niiden soveltuvuutta ja luotettavuutta valitsemasi terveysongelman mittaamiseen. Pohtii myös mm. artikkeleissa käytettyjen mittareiden / mittarin käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta ikääntyvien terveyden- ja toimintakyvyn arviointiin käytännön hoitotyössä.

Ennen opintoryhmätapaamisia opiskelija tekee ohjattuja tehtäviä (opiskeluoppaassa) mm. käyttäen käsitekarttaa ikääntyvän terveyteen ja toimintakykyyn, terveysongelmiin tai esim. elämänlaatuun liittyvistä asioista. Perehtyy opintoryhmän oppimateriaaliin ja pohtii vastauksia valmiina oleviin kysymyksiin, ja esittää niitä ryhmissä toisilleen.
Pohditaan itsessään, mitä arviointi tarkoittaa? Minkälaisissa käytännön hoitotyössä käytetään?
Myös tiedon haulle on oman opintoryhmätapaamisensa.
Viimeisissä kolmessa (4-6) opintoryhmässä on tarkoitus esitellä esseet.
Hinta

140 €
Opiskelijahinta 126 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 €/ 76 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset19.03.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.