Koulutukset

Identiteetti, ammatillisuus ja ammattietiikka (5 op)

Aika11.01. - 22.02.2020

lauantaisin 11.1., 18.1., 1.2., 15.2. ja 22.2. klo 9-15 (sis. lounas- ja kahvitauot)
Tavoite

Opiskelija ymmärtää identiteetin merkityksen osana ammatillista kasvua, osaa reflektoida vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan ammatillisen kasvun lähtökohtina ja tuntee ryhmäytymisen merkityksen ammatissaan. Opiskelija tuntee tulkkauksen ja kääntämisen kentän ja keskeiset alat, tulkin ammattikuvan ja tulkkaukseen liittyvät eettiset ohjeet ja perusperiaatteet. Opiskelija ymmärtää tulkin eettisen ohjeiston tavoitteet ja merkityksen, tietää tulkin työn ja tulkkauspalvelun juridiset perusteet sekä ymmärtää omien ja yleisten asenteiden, arvojen, kulttuurin ja uskonnon vaikutuksen ammatilliseen työhön.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Identiteetti, ammatillisuus ja ammatillinen kasvu prosessina, reflektiivisyys ammatissa, ryhmä- ja tiimityö ammatissa. Tulkkauksen perusperiaatteet ja juridiset perusteet, tulkin tehtävät ja rooli, tulkkaus- ja kääntämisen alat, tulkkauksen eettiset ohjeet ja periaatteet. Asenteet, arvot, kulttuuri ja uskonto ammatillisessa työssä.

KouluttajatFM Vera Välimäki
Suoritustapa

30 opetustuntia lähiopetusta.

Osallistuminen opetukseen, pari- ja yksilötehtävät, ryhmäkeskustelu luennoista ja kirjallisuudesta.

EmoyliopistoDIAK
Muu informaatioOpintojakso on osa Asioimistulkkauksen perusteet (11 op) -opintokokonaisuutta. Asioimistulkkauksen perusteet -opinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.