Koulutukset

Gerontologian perusopinnot 2019-20

Kuvaus

Mitä uutta tiedetään ikääntymisestä ja vanhenemisesta niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista? Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä ja millaisia ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet?

Aika11.09.2019 - 31.12.2020
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille vanhenemisesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille. Opinnoilla voi täydentää ja päivittää ammattitaitoa ja opinnoista voi hakea hyväksyntää osaksi yliopisto- tai AMK-tutkintoa.

Tavoite

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva vanhenemisesta usean eri tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn, vanhukseen hoitotyön asiakkaana sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa. Vanhenemisen ilmiöitä tarkastellaan yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista.

Opintopisteet25 op
Sisältö

Gerontologian perusopinnot ovat hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön yhteistyönä toteutettavaa avointa yliopisto-opetusta.

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä. Tiedot tarkentuvat kevään 2019 aikana.

KouluttajatGerontologian perusopintojen kokonaisuudesta vastaavana asiantuntijana toimii FT, gerontologian dosentti Marika Salminen.
Suoritustapa

Gerontologian opinnot toteutetaan 1,5 vuoden aikana (syksy 2019–syksy 2020) monimuoto-opintoina. Opintoihin kuuluu luento-opetusta, tuutorin ohjaamaa pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Itsenäistä opiskelua tukee Moodle-oppimisympäristö, joka toimii opinnoissa myös tiedotus- ja keskustelukanavana. Osan tenteistä voi yleisen tentin lisäksi tenttiä vaihtoehtoisesti sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa ja/tai Moodletenttinä omalta tietokoneelta.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietoja

Gerontologian perusopinnot voi liittää osaksi lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja.

Muu informaatioLisätiedot: koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1146
Hinta

540 €
Opiskelijahinta 486 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 290 €/ 236 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 250 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Yksittäisen opintojakson hinta on 140 €/ 126 € (opiskelijahinta).

Opinto-oikeus 31.12.2020 saakka.

Ilmoittautumiset28.08.2019 mennessä

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.