Koulutukset

GERONET - valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke 2019-2020

Kuvaus

Geronet-hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin.

Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla tai antavat digiohjausta avoimilla neuvontapaikoilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi valtakunnallisesti Jyväskylän kesäyliopisto ja Turun alueella Turun kesäyliopisto.

Ikääntyvien digiosaamisen kehittäminen 

  • edistää yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista
  • vahvistaa ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä
  • ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä
Aika01.01.2019 - 31.12.2020
Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on

  1. koota alueelliset ikääntyville vertaistukea antavat tahot alueellisiksi verkostoiksi, joissa
  2. tutoreilla tai tutoreiksi aikovilla on mahdollisuus saada koulutusta,
  3. tehostaa tiedonkulkua ja ohjausosaamista toimijoiden ja organisaatioiden välillä ja
  4. tuottaa tietopankki eri organisaatioissa toimivien kouluttajien käyttöön, jotta ikääntyville annettu koulutus on sisällöllisesti ja pedagogisesti perusteltua.
Sisältö

Hankkeessa hyödynnetään tutoroinnin toimintamallia, jota on kehitetty Jyväskylässä 20 vuotta. Mallia kehitetään edelleen alueellisen koordinoinnin, tutorkoulutuksen ja materiaalipankin avulla.

Keskeistä on, ettei hankkeessa luoda uusia, aiempien toimintojen kanssa kilpailevia tai päällekkäisiä toimintoja, vaan Geronet-verkostot rakennetaan perehtyen paikkakunnalla jo olevaan tarjontaan ja täydentäen palveluja tarvittaessa. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia ja ohjataan tietoa etsiviä tiedon lähteille. Uutta materiaalia tuotetaan harkiten käyttäjiltä kuultujen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Lisätietoja

Geronet-hankkeen tietopankkiin pääset tästä linkistä.

Geronet-hankkeesta Turussa:

hankekoordinaattori Toni Koskinen, toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1149

Muu informaatio

Hanketta rahoittaa Opetushallitus

 

Seniori, haluatko auttaa muita senioreita tietotekniikan käytössä? Ilmoittaudu digitutoriksi tästä!

Tutustu myös maksuttomiin ja vertaistuettuihin tietotekniikkakursseihin senioreille:

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.