Koulutukset

Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

Aika26.11.2020

26.11.2020 klo 15.00-17.15 (verkkokoulutus)

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutus myös tallennetaan ja tallenne on käytössäsi rajoitetun ajan koulutuksen jälkeen. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

KohderyhmäKoulutus sopii eri koulutusasteiden opettajille, koulutussuunnittelijoille, rehtoreille, muille opetusta suunnitteleville ja siitä päättäville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Sisältö

Hyvä etäopetus lähtee toimivista pedagogisista ratkaisuista ja turvallisista toimintatavoista. Koulutuksessa perehdytään pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen etäopetukseen. Lähtökohtana on oppimisteoria, mutta lähestymistapa on käytännönläheinen. Etäopetuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet käydään läpi askel askeleelta ja esimerkkien avulla.

Osallistujat saavat lisäksi perusteet tietosuojan huomiointiin etäopetuksessa. Koulutuksessa huomioidaan myös kuntatason ja koulun johdon näkökulmat henkilötietojen käsittelyssä sekä yhteisten toimintamallien luomisessa etäopetukseen.

  • Etä- ja verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus
  • Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus etäopetuksen järjestämisessä
  • Helppoja ja yksinkertaisia malleja opetukseen ja oppimisen tukemiseen
  • Esimerkkejä ja vinkkejä etäopetuksessa käytettävistä sovelluksista
  • Tietosuojan huomiointi etäopetuksessa
  • Kunnan ja koulutason yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt

Koulutuksen tukimateriaalina on keväällä 2017 ilmestynyt Open somekirja, joka on koronaepidemian vuoksi julkaistu ilmaiseksi opetuskäyttöön. Kirja syventää aiheen käsittelyä ja sisältää yli 80 opetukseen sopivan verkko- ja somepalvelun esittelyä vinkkeineen.

Kouluttajat

KM Harto Pönkä on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

  • GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
  • Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
  • Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
  • Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Hinta

80 €

Ilmoittautumiset18.11.2020 mennessä
Peruutusehdot

Ilmoittautumisen koulutukseen voi perua 18.11.2020 mennessä.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.