Koulutukset

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka

Aika15.11.2019 - 08.02.2020

15.-16.11.2019, 13.-14.12.2019, 24.-25.1.2020 ja 7.-8.2.2020 pe klo 17.00-20.15 ja la 9.00-14.30

PaikkaTurun yliopisto Sirkkalan alue Minerva-rakennus seminaarisali E121
os. Kaivokatu 12
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa.

Opiskelija

 • on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen pedagogisia periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetuksessa
Opintopisteet7 op
Sisältö
 • oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
 • lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
 • kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus esi- ja alkuopetuksessa
 • oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
 • alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
 • esi- ja alkuopettaja sekä kulttuurinen moninaisuus
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat ja arviointi
 • esi- ja alkuopetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen
 • lukemaan opettamisen menetelmät
 • huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla
 • esi- ja alkuopetuksen vaihtoehtoiset pedagogiset innovaatiot
KouluttajatVastuuopettaja: KT Riitta Korhonen
Suoritustapa

Harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti tai seminaari, luento-/oppimispäiväkirja.
Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti vai oppimispäiväkirja.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, Itsenäinen työskentely 149 t
Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään.

I tentti 25.2.2020 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto Educarium luentosali 2
II ja III tentti ilm. myöhemmin

Ensimmäiseen tenttiin ei ilmoittautumista. Tentteihin II-III ilmoittautumiset kirjallisesti Turun kesäyliopistoon 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus / oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:

 1. Pyhältö, K. & Vitikka, E. (toim.) 2013. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. OPH.TAI Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) 2013. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.
 2. Kronqvist, E-L. & Kumpulainen, K. 2011. Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 3. Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki.
 4. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. PS-Kustannus. Juva: Bookwell.

Oheiskirjallisuus:

Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksenja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet

EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1811
Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset15.11.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.