Koulutukset

Erityispedagogiikan aineopinnot, monimuoto-opinnot 2015-18

KuvausErityispedagogiikan aineopinnoissa perehdytään monipuolisesti poikkeavuuden, erilaisuuden ja vammaisuuden maailmaan historiaa ja nykypäivän tilannetta tarkastellen. Tavoitteena on antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden erityistarpeiden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Opinnoissa perehdytään erityispedagogisen tutkimuksen perusteisiin, tutkimusmenetelmiin ja toteutukseen. Pienimuotoisen tutkielman tekeminen, ryhmäkokoontumiset, vierailukäynnit ja monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat sisältöjen painottamisen opiskelijan työn tai mielenkiinnon mukaan.
Aika01.10.2015 - 31.07.2018

Opinnot alkavat lokakuussa 2015 ja tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely päättyy loka-marraskuussa 2016. Opintoja voi tarvittaessa jatkaa itsenäisesti opinto-oikeuden päättymiseen 31.7.2018 asti.

PaikkaTurku
KohderyhmäOpiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Aineopinnot edistävät ammatillista kasvua sekä antavat pedagogisia valmiuksia erityistukea tarvitsevien ihmisten kanssa työskenteleville, opetus-, koulutus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja vammaistyössä mukana oleville. Opinnot kiinnostavat myös alalle aikovia opiskelijoita, kuten esimerkiksi avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvia.
Opintopisteet35 op
Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Ec1. Erityiskasvatuksen historia (3 op)
  • Ec2. Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa (3 op)
  • Ec5. Oppimisvaikeudet (3 op)
  • Ec9. Erityiskasvatuksen vaikuttavuus ja arviointi (5 op)
  • Ec8. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä (4 op)
  • Ec3. Puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt (3 op)
  • Ec6. Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus (3 op)
  • Ec7. Proseminaari (8 op)
  • Ec4. Sosioemotionaaliset vaikeudet (3 op)

Opintojen alustava aikataulu ks. Liitteet.

Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ks. Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset.

Suoritustapa

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopiston ja Turun kesäyliopiston yhteistyönä. Keskeistä on tuutorin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut yliopiston opettajien pitämille luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja teet vierailukäyntejä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu puolentoista lukuvuoden ajan keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet.

Luento-opetus järjestetään yhteensä 11 arki-iltana ja lauantaina Turun yliopistossa (alustava suunnitelma). Luennoilla on osallistumisvelvollisuus. Osasta luennoista tehdään myös luentotallenne.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5 tai asteikkoa hyväksytty–hylätty. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen arvosanojen keskiarvona.

Hyvin tiedoin suoritettujen aineopintojen (ja mahdollisten muiden vaadittujen opintosuoritusten) jälkeen voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella yliopistoon ns. avoimen väylän tai muun erillisvalinnan kautta.

EmoyliopistoTurun yliopisto
LisätietojaLisätietoja ja ohjausta opintojen suunnitteluun antaa suunnittelija Hannele Massinen, hannele.massinen[at]utu.fi, puh. (02) 333 6433.
Hinta

580 €
Hinta sisältää avoimen yliopiston maksun 350 €.
Opinto-oikeusaika 31.7.2018 saakka.

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset30.09.2015 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.

Haluatko tietoa alkavista kursseista?