Koulutukset

Eloa ja iloa monimuotoiseen kieltenopetukseen 2018 (Jyväskylä)

Aika25.01. - 17.05.2018

Lähiopetus:
to 25.1.2018 klo 9.30-15.30
to 15.2.2018 klo 9.30-15.30
ke 21.3.2018 klo 13.00-15.00 (verkkotapaaminen Skypen välityksellä)
to 19.4.2018 klo 9.30-15.30
to 17.5. 2018 klo 9.30-15.30

Paikka

Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28, Jyväskylä

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu aikuisopetuksessa toimiville (lukio, ammatillinen aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö) kieltenopettajille. Osallistujalla tulee olla vähintään perustiedot teknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja jonkin verran kokemusta verkko-opetuksesta. Osallistujan ei tarvitse olla pätevöitynyt kieltenopettajaksi.

Tavoite
  • kehittää kieltenopettajien verkkopedagogista osaamista
  • kehittää opettajien toiminnallisia opetusmenetelmiä
  • edistää työelämäläheisyyden integroimista osaksi kielten ja kulttuurien opetusta
Sisältö

Työelämäläheinen ja osallistava kielenopetus on koulutushankkeen peruslähtökohta. Koulutus johtaa kansainväliseen EUROLTA-diplomiin, joka on osoitus metodien ja didaktiikan osaamisesta verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksessa noudatetaan eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) periaatteita.

Koulutus keskittyy kielten
a) verkko-opetukseen,
b) verkko-oppimiseen ja
c) verkko-opetuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Koulutusta kuvaavat käsitteet learning by doing, reflektointi ja avoimuus. Koulutus johtaa Eurolta-diplomiin, joka on osoitus metodien ja didaktiikan osaamisesta verkko-oppimisympäristössä.

Koulutus on suunniteltu niin, että oppimista tapahtuu jatkuvasti, sekä workshopeissa että omissa työtehtävissä. Workshopien välillä osallistujat soveltavat ja pilotoivat opittua käytäntöön ja keräävät palautetta. Oppimisen tukena heillä on mahdollisuus jatkuvaan oppimisyhteisön tukeen (virtuaalisesti) sekä pääkouluttajien ohjaukseen.

1. Aloitustapaaminen 25.1.2018 klo 9.30-15.30
Tutustutaan Eloa ja iloa-konseptiin (Taso 2). Pohditaan ja harjoitellaan opiskelua ja opetusta verkossa learning-by-doing-menetelmää hyödyntäen. Keskustellaan verkossa opiskelun ja opettamisen mahdollisuuksista ja haasteista taustamateriaalien avulla. Valmistellaan etäopiskelujaksoa tutustumalla portfolion tehtäviin.

2. Tapaaminen 15.2.2018 klo 9.30-15.30
Esitellään ja analysoidaan etäopiskelujaksolla tuotettuja tehtäviä. Pohditaan kulttuurien merkitystä verkko-opetuksessa sekä oikeakielisyyden harjoittelua verkossa.

3. Tapaaminen 21.3.2018 klo 13.00-15.00
(verkkotapaaminen Skypen välityksellä)
Tutustutaan teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin kielen opiskeluun verkossa pedagogisesta näkökulmasta

4. Tapaaminen 19.4.2018 klo 9.30-15.30
Verkkomoduulin pedagogisen ja teknologisen infrastruktuurin suunnittelu.

5. Lopputapaaminen 17.5.2018 klo 9.30-15.30
Ryhmätyön esittäminen ja kommentointi, verkkomoduulin toteutuksen ja observoinnin suunnittelu, loppukeskustelu.

Kouluttajat

Lehtori, sertifioitu Eurovolt-Eurolta-pääkouluttaja, Online-opetuksen asiantuntija Marjo Joshi, Turun ammattikorkeakoulu
Lehtori, sertifioitu Eurovolt-Eurolta-pääkouluttaja Sanna Simola, Turun ammattikorkeakoulu

Lisätietojakoulutussuunnittelija Mikko Suhonen, p. 044 720 1146, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi

Seuraa myös Eurolta – Eurovolt blogia osoitteessa: http://turkublogs.fi/eurovolt/
Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa oppilaitos/ oppilaitokset, joissa toimit kieltenopettajana.

Muu informaatio

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Eurolta-Eurovolt on tunnettu eurooppalainen täydennyskoulutus kieltenopettajille. Koulutuskokonaisuus tarjoaa koulutusta aikuisten kielenopetuksen näkökulmasta. Työelämäläheinen ja osallistava kielenopetus on peruslähtökohta.  Koulutus johtaa Eurolta-diplomiin, joka on osoitus metodien ja didaktiikan osaamisesta.

Ilmoittautumiset25.01.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.

Haluatko tietoa alkavista kursseista?