Koulutukset

Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä

Aika21.03.2019

21.3.2019 klo 9.00-16.00
PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM luentosali 2
os. Assistentinkatu 5
yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
KohderyhmäKoulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille.
SisältöLaki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Alkuvaiheen jälkeen valtakirjoja on saatettu maistraateissa voimaan jo tuhansia ja määrät kasvavat vuosittain. Samalla myös järjestelmän keskeisimmät ongelmat ovat alkaneet tulla esiin niin valtakirjan laadinnan kuin jo voimaan saatetun valtuutuksenkin näkökulmasta. Esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja millä tavoin. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt?

Koulutuksessa pyritään löytämään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta.

  • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve. Valtakirjan laadinta, säilyttäminen, voimaan saattaminen ja peruuttaminen.
  • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi valtuutettu? Työnjako vai toissijainen valtuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  • Henkilöön liittyvät asiat ja rinnakkaiset määräykset; hoitotahto.
  • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve. Valtuuttajan oikeusturva.
  • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat.
  • Salassapito ja tiedonsaanti
  • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet
KouluttajatOTT, dosentti Eva Gottberg
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
Hinta215 €
Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi.
Ilmoita Lisätietoja-kohdassa mahdollinen erityisruokavaliosi.

Ilmoittautumiset20.03.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.