Koulutukset

Ea5. Perusopintojen kirjallisuus

Aika01.10.2018 - 31.01.2019
TavoiteOpiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Ea1-Ea4 luomalta pohjalta.
Opintopisteet7 op
Sisältö
  • erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa
  • vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
  • oppimisvaikeudet
Kouluttajatyliopisto-opettaja Lilja Aikio
Suoritustapa

Kirjallinen tentti (Kaikki kirjat suoritetaan yhdellä kertaa). Arviointi: 1-5
Lokakuu 2018, marraskuu 2018, tammikuu 2019.

Kirjallisuus

1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Gaudeamus.
2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY.
3. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY.
5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

60 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.10.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?