Koulutukset

Ea2. Erityispedagogiikan perusteet

Aika31.05. - 13.06.2018

to 31.5., ti 5.6., ke 6.6., to 7.6., ti 12.6. ja ke 13.6.2018 klo 17.00-20.15
PaikkaTurku
Tavoite

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita.

Opintopisteet5 op
Sisältö
  • erityisen tuen ja poikkeavuuden käsitteet, erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet
  • koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio
Kouluttajat

yliopisto-opettaja Heli Ketovuori ja KM Simo Uusinoka

Suoritustapa

Luento-opetus 24 t.
Tentti luennoista ja kirjoista. 1. tentti vko 25.

Kirjallisuus

Kertauskuulustelun (luennot) yhteydessä tentitään:
1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)
2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus ilmiön historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus.
3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Mahdollinen muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset17.05.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.