Koulutukset

Ea1. Johdatus kasvatustieteisiin

Aika15.05. - 23.05.2018

ti 15.5. klo 17.00-18.30, ke 16.5. klo 17.00-20.15 , to 17.5. klo 17.00-20.15, ti 22.5. klo 17.00-20.15, ke 23.5.2018 klo 17.00-20.15

PaikkaTurku
TavoiteOpiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.
Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa
Kouluttajatyliopistonlehtori Rauno Huttunen
Suoritustapa

Luento-opetus 18 t.
Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) suoritetaan opintojakson yhteydessä.
1. tentti vko 22.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:
1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa (Ka1 tai Aa1) suorittaa hän opintojakson Ea1. ylläolevina tenttipäivinä tenttimällä teokset:

1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 214.
2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavilla: https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-647-1
3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. Saatavilla: http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10566796
TAI
Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies.

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset02.05.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?