Koulutukset

Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi - ODKP1130

Aika16.04. - 31.05.2021

Dramaturgian perusteet (lähijakso)
16.-17.4.2021 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä)

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä
Opintopisteet3 op
Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapa

lähiopetus ja oppimistehtävä

Dramaturgian perusteet (lähijakso) -jakson suorittaminen ja arviointi:
Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Hyväksytty-hylätty.
Näytelmäanalyysi (oppimistehtävä)-jakson suorittaminen ja arviointi:
Yksilö- tai parityö, 8–10 sivua, parityönä 10–12 sivua. Itsearviointi. Suullinen tai kirjallinen palaute. Keskustelukooste tai yksilötyönä tehty esitysanalyysi, 1-2 sivua, hyväksytty-hylätty, näytelmäanalyysi 0–5.

Kirjallisuus
  • Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
  • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
  • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.