Koulutukset

Dramatisointisuunnitelma - ODKP1140

Aika29.01. - 31.12.2021
PaikkaTurku
Tavoite

Opintojaksot ODKP1130 ja ODKP1140 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa
  • osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa
  • osaa muokata proosasta näyttämötekstiä
Opintopisteet3 op
Sisältö

Dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa.

Suoritustapa

oppimistehtävä

Kirjallisuus
  • Aaltonen, J. 2007. Käsikirjoittajan työkalut. Helsinki: SKS.
  • Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) 2013. Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS.
  • Hiltunen, A. 2005. Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2007. Elokuvan runousoppia. Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.