Koulutukset

Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu - ODKP1110

Aika29.01. - 13.02.2021

Draamakasvatuksen perusteet 1 op
29.-30.1.2021 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Genreajattelu draamakasvatuksessa 1 op
12.-13.2.2021 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
  • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
  • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
  • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet
Opintopisteet2 op
Sisältö
  • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
  • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
  • Taiteellinen oppimisprosessi
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapaaktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen, välitehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.