Koulutukset

Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu - ODKP1110

Aika13.09. - 05.10.2019

Draamakasvatuksen perusteet 1 op
13.9.-14.9.2019 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Genreajattelu draamakasvatuksessa 1 op
4.-5.10.2019 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

PaikkaTurun yliopisto Sirkkalan alue Minerva-rakennus seminaarisali E321
os. Kaivokatu 12
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
  • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
  • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
  • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet
Opintopisteet2 op
Sisältö
  • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
  • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
  • Taiteellinen oppimisprosessi
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapaaktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen, välitehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.