Koulutukset

Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu - ODKP1110

Aika14.09. - 13.10.2018

Draamakasvatuksen perusteet
14.9.-15.9.2018 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Genreajattelu draamakasvatuksessa
12.-13.10.2018 pe klo 17-21 ja la klo 9-17

Tavoite

Opintojaksot ODKP1110 ja ODKP1120 suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta
  • hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet
  • ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä
  • ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet
Opintopisteet2 op
Sisältö
  • Draamakasvatuksen oppimispotentiaali
  • Draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet
  • Taiteellinen oppimisprosessi
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Kouluttajat

Laura Happonen

Suoritustapalähiopetus
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.