Koulutukset

Draamakasvatuksen perusopinnot 2019-20

KuvausDraamakasvatus on kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus, yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen. Teoria ja käytäntö integroituvat toiminnallisuuden ja pohtimisen avulla. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Draamakasvatuksen perusopinnoissa (25 op) tutustut sekä kokemuksellisesti että kirjallisuuden avulla draamakasvatuksen teoreettisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Pääset myös harjoittelemaan ja pohtimaan esittävän ja soveltavan draaman opettamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa. Opintojen aikana rakennat omaa draamaopettajuuttasi teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa.

Aika13.09.2019 - 31.07.2020
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Opiskelu soveltuu esimerkiksi

 • opettajille, lastentarhanopettajille
 • nuoriso-ohjaajille -työntekijöille
 • aikuiskasvattajille ja -kouluttajille
 • teatterikentän toimijoille
 • oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Tavoite

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä oppimisprosessissa hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää perustella draaman taidemuotona perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäri töissä ja konteksteissa.

Opintopisteet25 op
Sisältö

Opintojaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot näet klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Lähiopetus:

 • Draamakasvatuksen perusteet 13.9.-14.9.2019
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 4.-5.10.2019
 • Improvisaatio 25.-26.10.2019
 • Dramaturgian perusteet 8.-9.11.2019
 • Tanssi ja liike-improvisaatio 22.-23.11.2019
 • Prosessidraaman dramaturgia 10.-11.1.2020
 • Näyttelijän ja ohjaajantyö 24.-25.1.2020 ja 6.-7.3.2020
 • Prosessidraaman ohjaaminen 7.-8.2.2020
 • Draamaopettaja taiteilijana 27.-28.3.2020

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (pe klo 17-21 ja la klo 9-17), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

Suoritustapa

Opiskelutapoina ovat osallistuminen lähiopetukseen, 10 lähiopetusjaksoa (pakollinen), oppimistehtävät ja verkkokurssit.

EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Lisätietojakoulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen hakeminen

Ilmoittautumisen lisäksi lähetä vapaamuotoinen hakemus Turun kesäyliopistoon, kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi tai postitse Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, 20520 Turku. Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana.

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen). Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV).
Hinta

640 €
Hintaan sisältyy Jyväskylän avoimen yliopiston maksu 80 €. Opinto-oikeusaika 31.7.2020 saakka.

Huom. Mikäli haluat maksaa Turun kesäyliopiston opintomaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset12.09.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.