Koulutukset

Coachingtaitoja työyhteisöihin

Kuvaus

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä työelämätaitoja!

Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti. Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä.

Coachingissa yhdistyy luovalla ja tehokkaalla tavalla sekä yksilön että organisaation kehittyminen ja tavoitteellisuus. Coaching tarjoaa paikan pysähtyä tietoisesti miettimään omia mahdollisuuksia, johtamiskäsityksiä ja oman päätöksenteon perusteita. Se vahvistaa myös resilienssiä ja edistää työhyvinvointia.

Aika07.10. - 24.11.2020

Lähiopetus: 7.10., 4.11. ja  24.11.2020 klo 8.30-15.30
Webinaarit: 2 x 3h (aikataulu vahvistuu myöhemmin)

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Tavoite
 • Koulutuksessa opit coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi.
 • Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.
 • Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi ja johtamisotettasi. Tästä on hyötyä - teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä.
Sisältö

Keskeiset sisällöt:

 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna
 • Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Itsensä johtaminen
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin

Tämä koulutus antaa perustiedot coachingista ja osallistujat saavat käytännönläheiset materiaalit, joita he voivat alkaa käyttää heti työyhteisöissään luoden osallisuutta ja myönteistä virettä, joiden kautta muutosvoima voidaan kanavoida tarkoituksenmukaisesti.

Coachingtaidoista on hyötyä, kun

 • työyhteisö on murroksessa tai organisaatiossa on meneillään muutosprosessi.
 • johtaja/esimies tarvitsee tukea omaan kehittymiseensä ja johtamistaitoihinsa.
 • meneillään on työntekijän henkilökohtainen muutostoive.
 • toiveena on uralla kehittyminen tai uuteen rooliin astuminen.
 • tarvitaan apua itsensä johtamisessa.
 • organisaatiossa halutaan kehittää osaamista tai tehostaa toimintatapoja.
Kouluttajat

Psykologi, vaativan erityistason psykoterapeutti, opettaja, työnohjaaja ja
tietokirjailija Sirkku Ruutu

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach (Master Certified Coach). Hän opettaa ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja yliopistossa, kouluttaa työnohjaajia ja lyhytterapeutteja sekä toimii päävalmentajana kansainvälisesti akkreditoidussa coach-koulutuksessa. Hän on kirjoittanut myös useita valmentamiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen liittyviä tietokirjoja. Sirkku valittiin Vuoden Coachiksi vuonna 2016 (Suomen coachingyhdistys ja ICF Finland).


Koulutuksessa käytetään soveltuvin osin myös vierailevia huippukouluttajia.

Suoritustapa

Koulutukseen kuuluu:

 • 3 seminaaripäivää (24 h)
 • 2 webinaaria (2 x 3 h)
 • vertaisryhmätyöskentelyä (2 x 2 h)
 • vertaiscoachaamista
 • asiakkaiden/oman kohderyhmän coachaamista (10 h)
 • kirjallisuuden reflektointia (3 kirjaa)
 • oman työotteen tutkimista

Koulutuksessa käytetty materiaali on käytännönläheistä ja sitä voi alkaa heti käyttää omassa työyhteisössä. Osallistujat saavat bonuksena ”Työyhteisötaito”-kortit, joiden avulla voi kehittää ja edistää ryhmien työssäonnistumista. Itsensä johtamisen tueksi osallistujat saavat ”Oman
coachingprosessin työkirjan”. Muu materiaali on sähköistä ja se tallennetaan kesäyliopiston sähköiseen oppimisympäristöön.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Hinta

1450 €
Maksun voi suorittaa useammassa erässä (maks. kolme erää).

Ilmoittautumiset23.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.