Koulutukset

Brändi ja visuaalisuus - UPAMU1002

Aika23.11. - 01.12.2018

23.-24.11.2018 pe klo 17-20 ja la klo 9-16
30.11.-1.12.2018 pe klo 17-20 ja la klo 9-16Harjoitusten purkukerrat (ryhmät sovitaan luentojen yhteydessä, opiskelja osallistuu yhteen purkukertaan):
Ryhmä 1: la 17.3. klo 14.15-17.00
Ryhmä 2: pe 23.3. klo 17.15-20.15
Ryhmä 3: la 24.3. n. klo 9-12
Ryhmä 4: la 24.3. n. klo 13-16

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
  • soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
  • analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa 
  • toimia suunnittelupalvelun ostajana 
Opintopisteet3 op
Sisältö

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

KouluttajatMarjo Kamila
Suoritustapa

Luennot, ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä (21 h) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 h).

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

EmoyliopistoLapin yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.