Koulutukset

Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa

Aika21.11.2019

21.11.2019 klo 9-15

PaikkaTurku
Kohderyhmä

kotisairaanhoidon ja kotipalvelun henkilöstö

Sisältö
Koulutus pureutuu kotisairaanhoidon ja kotipalvelun arjen juridisiin kysymyksiin, ja antaa vastauksia moniin kysymyksiin potilaan ja asiakkaan oikeuksista ja henkilökunnan velvollisuuksista, kun hoitotyötä tehdään potilaan/asiakkaan kotona. Koulutus myös käsittelee omaisen oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa potilaaseen/asiakkaaseen ja hoitohenkilökuntaan. Koulutus sisältää paljon arjen esimerkkejä, joiden avulla juridiikka tulee helposti ymmärrettäväksi.

1. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun määritelmät
 • juridiset näkökulmat, kun työtä tehdään toisen kotona
2. Kotisairaanhoidon potilas ja kotipalvelun asiakas
3. Potilaan ja asiakkaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan
 • kotirauha ja yksityisyyden suoja
 • liikkumisvapaus
 • henkilökohtainen koskemattomuus
 • itsemääräämisoikeus
4. Potilaan ja asiakkaan oikeudet potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaan
5. Potilaan ja omaisen tiedonsaantioikeus
6. Omaisen oikeudet päättää potilaan tai asiakkaan asioista
7. Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet
 • velvollisuus toteuttaa hyvä hoito
 • velvollisuus noudattaa potilaan/asiakkaan tahtoa
 • omaisen tahdon ja toiveiden noudattaminen
 • oikeus turvalliseen työympäristöön
 • oikeus yksityisyyden suojaan
 • hoitohenkilökunta rikoksen kohteena
 • hoitohenkilökunnan vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuu
Kaija Kessin koulutuksista sanottua:
 • "Lakiasioiden läpikäyminen esimerkkien ja luennoitsijan vahvan käytännönkokemuksen kautta oli hyvin antoisaa ja mielenkiintoista. Asioiden esittäminen oli hyvin selkeää ja kivasti huumorilla höystettyä."
 • "Tärkeiden ja oleellisten asioiden tärkeyden painottaminen tuli vahvasti esille. KIITOS!"
 • "Innostava luennoitsija ja itselle todella tärkeää asiaa."
 • "Kurssi oli selkeä ja luennoitsijan asiantuntemus huippua."
 • "Nyt menee hommat yksikössä uusiksi!"
 • "Kessin asiantuntemus, selkeä puhetyyli, Aiheet hyvin valittu erittäin keskeisiä ja omassa työssäni tarvitsen juuri näitä ohjeita! Olin erittäin tyytyväinen, että pääsin tähän koulutukseen, antoisa päivä!"
Kouluttajat

Varatuomari, OTM Kaija Kess

Lisätietojakoulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
Hinta250 €
Ilmoittautumiset07.11.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.