Koulutukset

Alkukasvatuksen matematiikka

Aika06.04. - 13.04.2019

la 6.4.2019 klo 9-17
la 13.4.2019 klo 9-17

PaikkaTurun yliopisto Sirkkalan alue Minerva-rakennus seminaarisali E121
os. Kaivokatu 12
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opiskelija

  • ymmärtää lapsen matemaattisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle
  • osaa havainnoida lapsen matemaattisiavalmiuksia ja asenteita
  • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattistentietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
  • tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikanopetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
  • osaa hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet2 op
Sisältö- esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta
- oppiaineelle ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
- toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
- matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin
- lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt
- peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin
- matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen
Kouluttajat

Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 33 t.

I tentti 6.5.2019 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto Publicum ls 1
II tentti 18.6.2019 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
III tentti elo-syyskuussa 2019

Ensimmäiseen tenttiin ei ilmoittautumista. Tentteihin II-III ilmoittautumiset kirjallisesti Turun kesäyliopistoon 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

1. Aunio, P., Hannula, M. M. & Räsänen, P. 2004. Matemaattisten taitojen varhaiskehitys. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T., Ahonen, & P. Malinen (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 198–218.
2. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos, s. 1-123. (soveltuvin osin)
3. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.
4. Ikäheimo, H. & Risku, A.-M. 2004. Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T., Ahonen, & P. Malinen (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 222-239.
5. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)
6. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä toukalla on! - Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J. Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset05.04.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.