Mentalisaatioon perustuva terapia

Tavoite    

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa ja tarjota areena, jossa voi pohtia, miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

Sisältö    

Osa 1. Luento-osuus 30.3.2017

Koulutuspäivä sisältää

  • Mentalisaatioon perustuvan terapiamenetelmän esittelyn (sisältäen yksilö- ja ryhmämuotoisen terapian)
  • Kliinisten yksilöterapiaesimerkkien esittelyn
  • Mentalisaatioryhmän rakenteen ja toimintatapojen esittelyn
  • Mentalisaatioryhmän tulosten esittelyn
  • Yhteiskeskustelun

 

Osa 2. Kokemuksellinen syventävä osuus 17.-18.5.2017

Koulutuspäivät sisältävät

  • Implisiittiseen (sanattomaan) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon tutustumista harjoitusten avulla
  • Oman ja toisen mentalisaatiokyvyn tarkastelua ennakkotehtävien ja harjoitusten avulla
  • Kokemuksen ryhmässä mentalisaatiokyvyn havainnoimisesta ja kehittämisestä
  •  Implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation yhteyden tavoittamisen työnohjaustilanteessa
  • Mentalisaatioryhmän käytäntöihin tutustumista siten, että työtapaa on mahdollista lähteä soveltamaan omassa työssä ja osana työryhmätyöskentelyä työnohjauksen tukemana
Lisätietoja    

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812