HANKI LISÄPÄTEVYYTTÄ

Tutustu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle suunniteltuihin koulutuksiin >>

Depressiokoulun ryhmänohjaajakoulutus
30.9.2014-3.3.2015 • 700 €
Depressiokoulu on ryhmämuotoinen masennuksen ja työuupumuksen ehkäisy- ja hoitomalli. Ryhmänohjaajakoulutus antaa oikeuden käyttää Depressiokoulu (Coping With Depression – CWD) -menetelmää oman asiakasryhmän kanssa.

Mindfulness-ohjaajakoulutus
23.9.2014-23.5.2015 • 2300€
Koulutuksen aikana osallistujan mindfulnessharjoittaminen syventyy. Tavoitteena on harjoittamisen kautta löytää oma tyyli ohjata mindfulnessia asiakastyössä tai ryhmien parissa.

TRE-ohjaajakoulutus
20.3.–6.9.2015 • 1100 €
Sertifiointiin johtava TRE taso 1-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilötason TRE-prosessin. Koulutuksen aikana hankitaan ymmärrys TRE:n lähtökohdista ja teoreettisesta viitekehyksestä sekä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus
8.4.-29.9.2015 • 2500 €
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan.

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
13.11.2014-6.6.2015 • 1200 €

Tästä pääset kaikkiin sosiaali- ja terveysalan koulutuksiimme >>

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.