Hanke

 

 

Projektin tavoitteena on

•      edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tukemalla naisyrittäjyyttä. Tavoitteena on lisätä naisyrittäjien määrää, parantaa heidän yritystensä toimintamahdollisuuksia ja kannattavuutta sekä edistää naisten työllistymistä ja helpottaa naisyrittäjien työn ja perhe-elämän yhdistämistä.

•      luoda varsinaissuomalaisten naisten yritystoiminnan tukemiseen uusi toimintamalli, joka perustuu erilaisten paikallisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden koordinoituun verkostoitumiseen ja yhteistyöhön (yritysneuvonta- ja kehittämisorganisaatiot, TE-toimistot, yrittäjäyhdistykset, naisyhdistykset ja -järjestöt ja oppilaitokset)

Kohderyhmät:

•      Varsinaissuomalaiset työmarkkinoilla olevat naiset; erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat ja työttömyysuhan alaiset naiset (varsinkin nuoret naiset)

•      Varsinaissuomalaiset naisyrittäjät

Hankkeen taustaa: 

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvityksen (2007) mukaan naisten osuus maakunnan kaikista yrittäjistä on vain 35 % ja he toimivat useammin yksinyrittäjinä kuin miehet. Merkittävimmät yritystoiminnan kasvun esteet liittyvät naisilla ongelmiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä työssä jaksamiseen. Esiselvityksen perusteella 64 % naisyrittäjistä kokee, että naisyrittäjyyden tukemiseen tarvitaan erityistoimia (taustalla erityisesti tuen ja rohkaisun tarve, äitiyden ja perheen vaikutukset yritystoimintaan sekä käyttämättömän potentiaalin hyödyntäminen maakunnassa. Esiselvityksessä esille nousi vahvasti myös yhteistyömallien puuttuminen naisteeman ja naisyrittäjyyden edistämisessä Varsinais-Suomen alueella. Naisyrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan uutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken koko maakunnan tasolla.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.