Devepark

TERVETULOA DeveparkIN HANKESIVUILLE

Historiallisten puistojen kestävä kehittäminen ja hoito Suomessa ja Virossa 2009-2012

Hankkeen sisältö
Historiallisten puistojen kestävä kehittäminen ja hoito Suomessa ja Virossa, DEVEPARK, on Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 -rahoituksella toteutettava 3-vuotinen hanke, joka alkoi syksyllä 2009 ja päättyy elokuussa 2012.  Hankkeen tavoitteena on kestävällä tavalla hoitaa ja kehittää historiallisia puistoja, puutarhoja ja kulttuuriympäristöjä, jotka sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Hämeessä  ja Viron Tarton, Saaren ja Jõgevan maakunnissa.

Hankkeen tausta
Julkisella, yksityisellä, yhdistys- ja julkishyödyllisellä sektorilla on tällä hetkellä vain vähän resursseja ylläpitää historiallisten puistojen kestävää hoitoa ja kehittämistä. Hoito- ja kehittämissuunnitelmien tulisi olla pitkäkestoisia ja perustua tutkimustietoon. Matkailullisesti historiallisiin puistoihin liittyy taloudellista arvoa ja potentiaalia. Myös positiivisten asenteiden luomiseen luonto- ja kulttuuriympäristöjä kohtaan tulee kiinnittää huomiota, sillä historialliset puistot voivat merkittävästi parantaa luonnon monipuolisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Suomessa ja Virossa on monia Euroopan mittakaavassa merkittäviä historiallisia puistoja, ja rajat ylittävästä alueellisesta yhteistyöstä saadaan synergiaa.

Tavoitteet

 • kartoittaa historiallisten puistojen nykytilanne inventointien avulla
 • koota reitistö Suomen ja Viron mielenkiintoisimmista historiallisista puistoista
 • ottaa käyttöön uusimman tekniikan suomat mahdollisuudet puistojen ja puutarhojen hoidossa, suunnittelussa ja esittelemisessä
 • pidentää puistopuiden elinikää niiden kaatamisen jälkeen tuottamalla niistä esteettisiä ja funktionaalisia pienelementtejä puistoihin
 • esitellä Suomen kansallisen kaupunkipuiston mallia
 • edesauttaa kansainvälisen Firenzen sopimuksen allekirjoittamista Virossa
 • saada aikaan uusia yhteistyömuotoja, -verkostoja ja kokemuksia jaettaviksi kaikkien historiallisista puistoista kiinnostuneiden tahojen kanssa

Hankkeessa toteutetaan

 • historiallisten puistojen hoito- ja kehittämissuunnitelmia sekä puistoreittejä
 • työpajoja, koulutuksia ja opintoretkiä ohjelma-alueen historiallisiin puistoihin&
 • suunnittelukilpailu ja näyttelyjä
 • julkaistaan puiston hoitoon ja tiedottamiseen liittyvää materiaalia

Turun kesäyliopiston osuus hankkeessa
Turun kesäyliopisto osallistuu hankkeessa organisoinnin, markkinoinnin ja raportoinnin lisäksi ohjelman tuottamiseen järjestämällä

 • puutarha-aiheisen koulutusohjelman ja siihen liittyvä
 • tutustumismatkan Viron puutarhoihin sekä
 • Tulevaisuuden puutarha -Wikipedia-ohjelman


Partnerit
Turun kesäyliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana seuraavat suomalaiset partnerit:

 • Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha
 • Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma Porissa
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jokioisilla ja Piikkiössä
 • Liedon kunta
 • Turun ammattikorkeakoulu

Virosta ovat mukana

 • Viron ympäristövirasto
 • Luuan metsäoppilaitos
 • Alatskiven kunta
 • Rõngun kunta
 • Viron metsätalouskeskus
 • Pidulan kartano
 • Kuressaaren kaupunki
 • Saarenmaan yliopistokeskus

Hankkeen koordinoija ja pääpartneri on Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus.
Yhteistyötä tehdään myös usean lisäpartnerin kanssa Suomessa ja Virossa.

Rahoitus
Historiallisten puistojen kestävä kehittäminen ja hoito Suomessa ja Virossa 2009-2012, (DEVEPARK) toteutetaan Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007 - 2013 -rahoituksella. Kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on noin 1 miljoona euroa. Tämän lisäksi on kansallista vastinrahaa ja partnereiden omarahoitusta noin 0,3 miljoonaa euroa. Turun kesäyliopiston osuus hankkeessa on noin 33 000 euroa.

http://devepark.utu.fi/

Julkaisun sisältö edustaa julkaisijan näkemyksiä.  Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä.

Järjestetyt kurssit:
Puutarhamatka Viroon 21.-23.8.2012

Suomalainen puutarha - kestävästi kaunis -nettiohjelma 2012 Turun kesäyliopiston sivuilla
Historiallisten puutarhojen ja puistojen hoito- ja käyttösuunnnitelmakoulutus 6.-10.6.2011
Historiallisten puutarhojen ja puistojen inventointikoulutus Turussa 14.-18.6.2010

Yhteystiedot
Turun kesäyliopisto, puh. +358-2-232 3302, email: kesayliopisto(at)turunkesayliopisto.fi
www.turunkesayliopisto.fi

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.