MINDFULNESS (TIETOINEN LÄSNÄOLO) ON VALPPAANA JA LEVOLLISESTI NYKYHETKESSÄ OLEMISTA...

...taitoa pitää tietoisuutensa tarkkaavaisesti nykyhetken todellisuudessa; taitoa havaita se, mitä on ilman havaittavan kohteen arviointia.

Samaa vai eri

Mindfulness’in juuret on zen-buddhalaisessa meditaatioperinteessä. Menetelmän ensimmäisiä länsimaalaistajia on zen-mestari Thich Nhat Hanh. Vuonna 1975 julkaistiin hänen kirjoittamansa kirja The Miracle of Mindfulness  päivittäisen  mindfulness’n harjoittamisen tueksi.  

Kirjansa käsikirjoituksessa hän käytti sanaa concentration (keskittyminen). Kerrotaan, että  kustannustoimittaja keksi ilmaisun mindfulness,  kun halusi paremmin kuvaavan ilmaisun tälle tietoisen läsnäolon tilalle. Kirjasta on myöhemmin otettu lukuisia uusintapainoksia, suomeksi sitä ei valitettavasti ole käännetty.

Thich Nhat Hanh perusti ensimmäisen Mindfulness Pactice Centerin Ranskaan vuonna 1982, nyt keskuksia on USAssa, Saksassa ja Vietnamissa. Keskuksissa käy vuosittain tuhansia mindfulness-harjoittajia eri pituisilla ja elämän eri alueille suunnatuilla kursseilla ja retriiteissä. Thich Nhat Hanh toteuttaa retriiteissään myös merkittävää rauhantyötä opettamalla uskonnoista, maailmankatsomuksista, roduista tai muista ryhmittymistä vapaata keskinäisolemisen elämänasennetta. Oli varsin koskettavaa osallistua retriittin, jossa palestiinalaiset ja israelilaiset sekä saksalaiset ja juutalaiset kävelivät käsi kädessä  pitkin kauniita luumupuupeltoja  hitaasti etenevässä kävelymeditaatiossa!

Länsi-maissa Mindfulness’n  ja  tietoisuustekniikoiden tunnetuksi tulemiseen on suuresti vaikuttanut yhdysvaltalainen lääketieteen professori, Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressiklinikan perustaja ja johtaja Jon Kabat-Zinn. Syystä voimme kiittää häntä menetelmän suuresta levinneisyydestä. Perusopetuksen mindfulness’iin hän  sai mm. Thich Nhat Hanhilta.

Jon Kabat-Zinn  sovelsi mindfulness-harjoittelua alun perin kroonisesti sairaiden hoitoon ja kehitti 8-viikkoisen MBSR – ohjelman (Mindfulness Based Stress Reduktion), joka sisältää mindfulness-meditaation ja joogan harjoituksia. Erinomaisten tulosten myötä menetelmää on sovellettu myös muilla alueilla, mm. psykoterapiassa (esim. Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT), urheiluvalmennuksessa, työelämässä  ja johtamisessa.  Jon kabat-Zinn on tehnyt suunnatoman määrän tutkimuksia, jotka osoittavat mindfulness-harjoittelun suotuisat vaikutukset erilaisten sairauksien hoidossa, stressin hallinnassa ja elämän laadun paranemisessa.

Mindfulness on Thich Nhat Hanh’lla,  Jon Kabat-Zinnillä ja muilla asiaan syvällisesti perehtyneillä sama:  valppaana  ja levollisesti nykyhetkessä olemista, taitoa pitää tietoisuutensa tarkkaavaisesti nykyhetken todellisuudessa ilman, että luokittelee havaintojaan hyviin tai huonoihin.  Painotukset ohjelmien  ja koulutusten sisällöissä ja toteutuksissa vaihtelevat. 

Mindfulness ohjaaja

Jokainen joka haluaa auttaa vaikkapa  vaikeassa tilanteessa olevaa ystäväänsä hengähtämään, toimii  tavallaan  mindfulness-ohjaajana. Varsinkin jos hän vielä pyytää ystäväänsä jatkamaan hengittämistä niin, että tämä  on levollisesti ja valppaasti tietoinen ilman virtailun mukanaan tuomista aistimuksista, laskemaan hengityksiään ja avaamaan aistinsa ympäröivälle todellisuudelle.

Kun Mindfulness on nyt muotivirtaus, ohjeista ei ole pulaa, jokainen viikkolehti niitä tarjoaa. Muutamassa minuutissa luvataan apua jos johonkin vaivaan: ”Hengitä näin… ja olet aivan uusi ihminen”.  Mindfulness’ia on tarjolla elämän eri tilanteisiin: työelämään, johtamiseen, opiskeluun, ihmissuhdepulmiin,  sairaudenhoitoon jne.

Mihin sitten tarvitaan ohjaaja koulutusta, jos ohjeita on helposti saatavilla muutenkin? Mielestäni tilapäisen ohjeen ystävänsä tai asiakkaansa ja oppilaansa  tueksi voi antaa kuka vain ilman ohjauskoulutustakin.  Olisi suorastaan hyvä, jos huolehtisimme toinen toisistamme myös tällä tavoin. Mutta silloin hän on ystävä, opettaja tai muu ammattilainen, eikä esiinny mindfulness ohjaajana.

Mindfulness-ohjaajaksi kouluttautuminen  

Antti-Juhani Wihuri pohtii mindfulness-ohjaajan valintaa kirjassaan Mindfulness työssä (Talentum 2014) näin :

”Tärkeimmäksi tekijäksi ohjaajan valinnassa nostaisinkin pitkäaikaisen kokemuksen omasta harjoittamisesta. Vaikka tarkkaa ohjetta tässä suhteessa on vaikea antaa, suosittelisin valitsemaan ohjaajia, joilla on vähintään joidenkin vuosien kokemus päivittäisestä muodollisesta mindfulness-harjoituksesta. Tärkeää on myös, että ohjaaja edelleen harjoittaa päivittäin pitääkseen yllä ja kehittääkseen taitoaan.

Toinen yhtä tärkeä tekijä on riittävä ja monipuolinen kouluttautuminen mindfulness-ohjaamiseen tarvittavissa taidoissa. Ohjaajana toimiminen on selkeästi oma taitonsa, jonka vuoksi pitkäkään harjoittaminen ei voi korvata puuttuvia taitoja ohjaajana.

Valitsisitko pianonsoitonopettajan, joka aloitti oman harjoittelun viime vuonna?” (tai jopa vain lukenut kirjan pianonsoiton taidosta!)

MBSR-ohjaajakoulutus on pitkä ja antaa valmiuden ohjata nimenomaan kahdeksan viikkoisen MBSR-ohjelman mukaisesti.

Turun kesäyliopiston mindfulness - ohjaajakoulutus (22.9.2015 alkaen) antaa yleiskoulutuksena osallistujalleen valmiuden toimia ohjaajana omassa työssään tai  itsenäisenä mindfulness -ohjaajana.  Koulutus syventää  niin esimies, ohjaus-, terapia-,  opetusammattilaisen ja yksityisyrittäjän työtaitoja  kuin omaa mindfulness harjoitusta. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää  aikaisempaa kokemusta päivittäisestä mindfulness- harjoittamisesta.

Seija Mauro
Mindfulness opettaja, Dharma Teacher, työnohjaajakouluttaja, NLP Trainer, psyk. Esh. Hän on harjoittanut mindfulness’ia vuodesta 1999, osallistunut lukuisiin retriitteihin ja kursseihin  ja  2008 sertifioitu opettajaksi.

 


Tule mukaan tietoisuuden maailmaan!

Lisää uusi kommentti

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.